Στόχος του συγγραφέα του παρόντος βιβλίου είναι να προσφέρει στον αναρχισμό ένα επιστημονικό έρεισμα, βάσει των μεθόδων των φυσικών επιστημών. Ως εκ τούτου, περιγράφει τις αρχές του αναρχισμού με τρόπο αυστηρά επιστημονικό, απορρίπτοντας όλα τα μεαφυσικά αποκυήματα του παρελθόντος που στοίχειωναν ακόμη την πολιτική σκέψη της εποχής του. Τα ακόλουθα λόγια του συγγραφέα αποτελούν το σημείο-κλειδί: «Ο αναρχισμός είναι μια κοσμοθεωρία που βασίζεται σε μια σφαιρική εξήγηση όλων των φαινομένων και αγκαλιάζει ολόκληρη την φύση… Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιεί είναι εκείνη που εφαρμόζεται στις ακριβείς φυσικές επιστήμες… Σκοπός του είναι η δημιουργία μιας συνθετικής φιλοσοφίας που να περιέχει, σε μια γενική διατύπωση, την κατανόηση όλων των φυσικών φαινομένων και, κατά συνέπεια, τη ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών.»

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Subscribe to RSS

Syndicatecss.php